agentie turism
Events
0736 421 212

Protecția Datelor Personale

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin completarea unui formular si trimiterea acestuia vă exprimați acordul privind prelucrarea datelor dvs. personale. U-events prelucrează datele dvs. cu caracter personal doar în scopul identificării solicitantului și a prestării serviciilor solicitate, conform legislației în vigoare.

>Aveți dreptul de informare, de acces și de intervenție asupra datelor cu caracter personal inclusiv dreptul de opoziție și alte drepturi ce rezulta din legislația privind protecția datelor și puteți sa vi le exercitați printr-o cerere scrisa transmisa către U-events, prin intermediul serviciilor poștale sau la adresa de e-mail office@u-events.ro.

U-events, cu sediul în București, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. Vă rugăm să citiți această notificare cu atenție.

Utilizarea datelor personale

U-events colectează si prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • a) în scopul prestării serviciilor de organizari de evenimente
 • b) în scopul identificării dvs și a menționării datelor dvs în comunicarea comercială și documentele contractuale (contract, factură etc)

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

 • - consimțământul dumneavoastră în scris sau prin email;
 • - lansarea unui mesaj completand formularul de contact.
 • - o obligație legala;

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

 • - autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • - furnizorii implicați in mod direct/indirect în procesul de prestare a serviciilor (ex. angajați, colaboratori, specialiști și firme IT, notari, avocați etc);
 • - agenții de stat, guvernamentale, daca legislația stipulează acest lucru;

Transferul datelor personale într-o tara din afara Zonei Economice Europene

Păstrarea datelor personale

Datele personale vor fi păstrate atât timp cat este necesar pentru scopurile menționate mai sus, dar nu mai mult de 7 zile de la data livrării serviciilor, cu excepția cazului în care legislația în vigoare prevede altfel.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza condițiilor specificate in legea 677/2001 și în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016*, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • - dreptul de acces la datele personale care va privesc;
 • - dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
 • - dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de ex. când datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile menționate mai sus);
 • - dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe (de ex. atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date);
 • - dreptul de a depune o plângere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor;
 • - dreptul de a va opune prelucrării;
 • - dreptul de a va retrage consimțământul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior.

*Începând cu data intrării în vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv 25 mai 2018, veți beneficia și vă veți putea exercita suplimentar:

 • - dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către U-events pentru ștergerea evidențelor datelor personale din mediul on-line;
 • - dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră;
 • - dreptul de a fi notificat in caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta notificare sau în legătură cu utilizarea de către U-events a datelor personale, vă rugam sa ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând, totodată, numele dumneavoastră, adresa poștală sau de email (în funcție de modalitatea prin care doriți sa comunicam), numărul dumneavoastră de telefon precum si scopul cererii dumneavoastră.

Ne puteți contacta:

 • prin email – la adresa: office@u-events.ro
 • telefonic – la numărul: 0736 421 212

Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei notificări privind protecția datelor dumneavoastră le puteți găsi pe pagina web a companiei – secțiunea Protecția Datelor.

2018 © U-events.ro. Toate drepturile rezervate.